INFORMACIÓ PER OMPLIR EL FORMULARI

Aquest formulari restarà actiu des del dia del 05/02 fins al 31/10 de 2024 a les 00:00h, moment en què ja no es permetran ni modificacions ni l’enviament.

La identificació es farà a través de VALid amb un certificat electrònic reconegut o bé amb IdCAT Mòbil o Cl@ve PIN.

Un cop la persona sol·licitant s’identifiqui per primera vegada es guardarà l’esborrany del formulari iniciat i es podrà recuperar, modificar i/o ampliar en qualsevol moment dins del termini anterior.

És important que, si es fan modificacions, es validi i es faci l’enviament de la sol·licitud novament fins la darrera pantalla, i s’obtingui un justificant del registre electrònic. Els canvis no validats i enviats novament no es tindran en consideració.

Podrà ser beneficiari d’un ajut el Personal Docent i Investigador (PDI) de la UdG amb capacitat contractual de liderar o participar en un projecte d’àmbit europeu, amb contracte vigent com a mínim durant el període d’obertura i tancament de la convocatòria a la que es presenti la proposta que es prepara amb aquest ajut. Es podrà valorar l’excepcionalitat d’altres situacions contractuals.

Un cop validat i enviat el formulari, quedarà registrat electrònicament de forma automàtica, obtenint un segell amb data i hora de registre.

Si es presenta més d’una sol·licitud només es tindrà en consideració la darrera amb segell de registre.

Aquesta activitat està co-finançada pel projecte Objetivo Horizonte Europa: Redes y puentes para la internacionalización de la I+D+i de la UdG, finançat per l’Agencia Estatal de Investigación (AEI), Convocatoria para la Preparación y Gestión de Proyectos Europeos del año 2022. Código identificativo GPE2022-000999 / AEI / 10.13039/501100011033; concedit per resolució del 16.12.2022.